Tots tenim amarrats al cor sentiments i emocions especials que ens fan sentir vius.

Litografia sèrie limitada de 100 exemplars amb certificat d’autenticitat.
Numerades i signades.